Regulamin zajęć Szkoły Pływania WODNY ŚWIAT w roku szkolnym 2020/2021

Uczestników kursu pływania obowiązuje przestrzeganie regulaminu zajęć organizowanych przez Szkołę Pływania "Wodny Świat" oraz Regulaminu Krytej Pływalni w Nysie.

 1. Uczestnikami zajęć grupowych w Szkole Pływania "Wodny Świat" są: niemowlęta od 4 miesiąca życia - NIEMOWLACZKI; maluszki 1,5 - 2 letnie - MALUSZKI; dzieci w wieku przedszkolnym od 5 roku życia - RYBKI; dzieci w wieku szkolnym - REKINKI / WIELORYBKI/ PŁYWACY młodzież; dorośli
 2. Szkoła Pływania "Wodny Świat" organizuje w danym roku szkolnym grupowe kursy nauki, doskonalenia oraz treningu pływackiego.
 3. W danym roku szkolnym Szkoła Pływania "Wodny Świat" organizuje ROCZNY KURS PŁYWANIA podzielony na trzy etapy (jesienny, zimowy, wiosenny), z których każdy jest kontynuacją poprzedniego. Okres rozliczeniowy w danym etapie to 10 zajęć(około trzy miesiące)
 4. Warunkiem zapisu i uczestnictwa nowych kursantów w zajęciach jest dokonanie zgłoszenia przez stronę internetową na dany rok szkolny oraz wpłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem - przelewem na rachunek Szkoły Pływania "Wodny Świat". Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Warunkiem kontynuacji zajęć pływania w kolejnych latach jest poinformowanie o tym fakcie organizatora oraz wpłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem - przelewem na rachunek Szkoły Pływania "Wodny Świat". Należy dokonać potwierdzenia deklaracji uczestnictwa na zbiorczej liście uczestników.
 6. Dopuszcza się dokonanie wpłaty za dany etap kursu w dwóch równych ratach. Pierwsza wpłata przed rozpoczęciem zajęć, kolejna po piątych zajęciach.
 7. Zajęcia odbywają się zgodnie z podziałem na grupy wiekowe zgodnie z poziomem umiejętności pływackich, dostosowanych do indywidualnych możliwości pływaków.
 8. Dzieci w wieku do 5 roku rozpoczynaja udział w zajęciach z rodzicem (opiekunem), który jest równocześnie uczestnikiem zajęć.
 9. Dopuszcza się po każdym etapie nauki pływania obserwowania zajęć przez opiekuna z nabrzeża pływalni. Opiekun powinien być przebrany w strój sportowy oraz zmienne klapki kąpielowe. Szkoła Pływania nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się rodziców do obowiązującego Regulaminu Pływalni.
 10. Liczebność w grupach podczas zajęć pływania od 12 do 20 uczestników, w zależności od poziomu zaawansowania.
 11. Rodzic dokonując zgłoszenia dziecka do kursu pływania deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do nauki pływania. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odmówienia udziału z kursie pływania, jeśli dziecko wykazuje symptomy uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach oraz zagraża bezpieczeństwu pozostałym kursantom.
 12. Za bezpieczeństwo dzieci w przebieralni pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice. Z chwilą rozpoczęcia zajęć odpowiedzialność ponosi organizator oraz Ratownik na Pływalni.
 13. Dzieci w wieku do lat 2(w zależności od indywidualnych potrzeb) pływają w pieluchach typu "swimmers" przeznaczonych do zajęć w wodzie. Bezwzględnie po zakończonych zajęciach rodzic zmienia "pampersa" w przebieralni.
 14. Dzieci od 5 roku życia uczestniczą w zajęciach w czepkach pływackich. Wskazane jest zaopatrzyć dzieci w strój do pływania / kąpielówki/ strój pływacki - jednoczęściowy, klapki, ręcznik oraz okularki.
 15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia minimum 10 min. przed ich rozpoczęciem, w celu przygotowania się do zajęć. Dozwolone jest korzystanie z szatni rodzinnej, odpowiednio dostosowanej dla niemowląt i małych dzieci. Zaleca się zaopatrzyć w krzesełko samochodowe dla niemowląt, które zdecydowanie ułatwi rodzicowi funkcjonowanie w szatni.
 16. Na zajęcia grupowe spotykamy się punktualnie przy nabrzeżu niecki basenu. Rozpoczynamy zajęcia sprawdzeniem obecności pływaków oraz rozgrzewką. Całą grupą udajemy się do przebieralni, gdzie dokładnie myjemy się pod natryskiem.
 17. Zajęcia grupowe dla niemowląt i maluszków odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.
 18. Zajęcia grupowe dla pozostałych uczestników odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 - 55 minut.
 19. Zajęcia w grupach niemowląt i małych dzieci można rozpocząć w dowolnym momencie, pod warunkiem wolnych miejsc w danej grupie wiekowej, po uzgodnieniu z prowadzącym.
 20. W przypadku, kiedy uczestnikami zajęć pływania są rodzeństwa przysługuje rabat w wysokości 10 % (tj. cena za kurs pomnożona przez ilość dzieci minus 10 % od całej sumy).
 21. W trakcie 2 pierwszych tygodni można zrezygnować z zajęć. Szkoła Pływania zwraca 50 % pozostałej należności za nie wykorzystane zajęcia. Rozliczenie następuje od momentu zgłoszenia rezygnującego. Rezygnujący jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia, iż na własną prośbę zrezygnował z udziału w zajęciach i prosi o zwrot ustalonej kwoty na wskazany przez Niego numer rachunku bankowego.
 22. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i uzgodnieniu z prowadzącym.
 23. W przypadku zapisów na kontynuację zajęć rodzic powinien zdeklarować chęć dalszego uczestnictwa dziecka w kolejnym kursie, najpóźniej do 3 zajęć przed końcem trwania obecnego kursu. Zgłoszenie należy wysłać przez stronę internetową www.wodnyswiat-nysa.pl.
 24. Przed wejściem na pływalnię obowiązuje zmiana obuwia na klapki kąpielowe.
 25. Przed przystąpieniem do kursu wszyscy uczestnicy akceptują regulamin zajęć Szkoły Pływania. Wyrażają zgodę na dokumentowanie postępów dziecka poprzez wykonywanie zdjęć i filmów w środowisku wodnych oraz zamieszczania ich na stronie internetowej Szkoły. Rodzic oświadcza, że opiekun ćwiczący z dzieckiem w wodzie nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach pływania.
 26. Dokonanie zgłoszenia i opłaty za kurs uważa się za zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

WODNY ŚWIAT - NYSA. Specjalistyczna Nauka Pływania Niemowląt, instr mgr Barbara Kołodziej, ul. Sudecka 21, 48-300 Nysa, tel.: 77 433-75-79
Data druku: 29.11.2020 r., godz: 08:09:48